Dianping Listing
Suzhou Noodle House东吴面馆(新区店)
héshān lù and tǎyuán lù jiāochā kǒu (tǎ yuán lùkǒu)
蘇州何山路和塔园路交叉口(塔园路口)