Ello Amici
102 Xiangyang Nan Lu, near Nanchang Lu
襄阳路102号, 近南昌路